Boże Ciało

Pielęgnowaną od lat tradycją jest uczestnictwo środowiska rzemieślniczego w obchodach święta Bożego Ciała. Rzemieślnicy, pracownicy Cechu oraz Szkół Rzemieślniczych ubierają ostatni z czterech ołtarzy, na którym następnie wygłaszane jest kazanie. Także i w tym roku tradycji stało się zadość i już od wczesnych godzin rannych rzemiosło składało i przystrajało swój świąteczny ołtarz.

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW

Zebranie odbędzie się 10.06.2018 r. w Domu Rzemiosła przy ul. Moniuszki 20,

o godzinie 1000 w I terminie,

a o godzinie 1030 w II terminie.

Egzaminy czeladnicze w roku szkolnym 2017/2018
Egzamin czeladniczy godzina 10:00 teoria i praktyka
 
23.08.2018r. - kucharz,cukiernik,
                     - piekarz u p.Niewiadomskiego
22.08.2018r. - fryzjer
27.08.2018r.  - mechanicy, elektomechanicy i ślusarze
30.08.2018r.- branża budowlana: 
- stolarz,
- murarz - tynkarz,
- monter zabudowyi robót wykończeniowych w budownictwie,
- monter sieci,instalacji i urządzeń sanitarnych.

Święto Narodowe Trzeciego Maja

DSC 0946

Wymiana Polsko-Niemiecka

Rozpoczęła się dwutygodniowa wymiana młodzieży w ramach Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży. Dziewięciu młodych adeptów rzemiosła z trzema opiekunami przyjechało do zakładów zrzeszonych w bialskim Cechu aby odbyć staże zawodowe w zawodach: elektryk, mechanik pojazdów samochodowych, kucharz i ślusarz.