INFORMACJA

Na podstawie Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 do 11 kwietnia 2021 młodociani pracownicy z branżowych szkół I stopnia nie będą mieli organizowanych zajęć praktycznych u pracodawców. Pracodawca jest zobowiązany zwolnić młodocianego pracownika z obowiązku świadczenia pracy.

Więcej informacji na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/zawieszenie-pracy-stacjonarnej-przedszkoli-do-11-kwietnia


Dyrektor Szkół Rzemieslniczych
Maciej Czech

19 marca święto patronalne rzemieślników

Święty Józef od wieków jest patronem rzemiosła. Dzień jego imienin - 19 marca, jest tym samym świętem wszystkich rzemieślników.

21 marca w kościele NNMP odbyła się msza w intencji bialskiego rzemiosła. Na uroczystość zaproszono wszystkich zrzeszonych rzemieślników. Uczestniczyli w niej także członkowie Zarządu bialskiego Cechu.

Serdecznie dziękujemy wszystkim przybyłym na uroczystość rzemieślnikom oraz księdzu dziekanowi za modlitwę w intencji bialskiego rzemiosła.

 

Cech baner2021 22

Od 30 listopada 2020 r.

uczniowie Szkół Branżowych I stopnia wracają do praktycznej nauki zawodu

https://zrp.pl/od-30-listopada-2020-r-uczniowie-szkol-branzowych-i-stopnia-wracaja-do-praktycznej-nauki-zawodu/

Uczniowie I i III klasy Branżowej Szkoły Rzemieślniczej I Stopnia wracają na zajęcia do swoich pracodawców.
Uczniowie II klasy BSR mają zajęcia z teoretycznych przedmiotów zawodowych (tzw. kursy zawodowe)

Ważna Informacja

dla pracodawców i uczniów Branżowej Szkoły Rzemieślniczej I Stopnia.

W okresie od 26.10.2020 do 29.11.2020 zostają zawieszone zajęcia praktyczne realizowane u pracodawcy.

Nauka przedmiotów ogólnych będzie odbywać się zdalnie.

Wszelkie informacje uczniowie otrzymają przez dziennik elektroniczny.

 

filmOsz