NOWE WŁADZE

Walne Zgromadzenie Członków Cechu w dniu 10.06.2018 r. wybrało na kolejną 4 – letnią kadencję nowe Organy Statutowe Cechu.

Zarząd ukonstytuował się następująco:

 1. Starszy Cechu – Mirosław Sawczuk,
 2. Podstarszy Cechu – Zenon Śledź,
 3. Podstarszy Cechu – Waldemar Romaniuk,
 4. Sekretarz Zarządu – Kazimierz Mikołajuk,
 5. Skarbnik Zarządu – Jadwiga Turuta,
 6. Członek Zarządu – Maciej Furmaniak,
 7. Członek Zarządu – Andrzej Dębowski.

Komisja Rewizyjna:

 1. Przewodniczący – Mirosław Joński,
 2. Z – ca przewodniczącego – Władysław Zaciura,
 3. Sekretarz – Edward Czapski.

Sąd Cechowy:

 1. Przewodniczący – Krzysztof Ladko,
 2. Z – ca przewodniczącego – Bartłomiej Pawlak,
 3. Sekretarz – Jan Kukawski.

XXXVII Ogólnopolska Pielgrzymka Rzemiosła na Jasną Górę

23 i 24 czerwca br. 18 osobowa grupa rzemieślników, ich rodzin oraz pracowników rzemiosła, reprezentowała bialski Cech na corocznej Pielgrzymce Rzemiosła na Jasną Górę.

Zenon Śledź lautreatem "Lubelskiego Orła Biznesu"

 DSC 1941„Zakład Instalatorstwa Sanitarnego” Zenona Śledzia otrzymał wyjątkową nagrodę „Lubelskiego Orła biznesu”, przyznawanego przez Związek Pracodawców Ziemi Lubelskiej. Związek jest członkiem Organizacji Pracodawcy Rzeczpospolitej Polskiej uczestniczącej w komisji Trójstronnej jako partner rządu. Zatem ranga przyznawanej nagrody jest bardzo wysoka, świadcząca o wysokiej pozycji firmy na rynku.

Nagroda jest dla Zenona Śledzia dużym osiągnięciem, wyróżnieniem, sukcesem, dowodem, że wiele wnosi w życie gospodarcze i rozwój Lubelszczyzny.

Walne Zgromadzenie Członków Cechu

10 czerwca w Domu Rzemiosła odbyło się Walne Zgromadzenie.

Swoją obecnością zaszczycił nas Prezes Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie – Zbigniew Marchwiak oraz radca prawny Cechu i Szkół – Sławomir Forenc.

Dni Miasta Białej Podlaskiej

Od 1 do 3 czerwca odbywały się Dni Białej Podlaskiej. W roku jubileuszowym, 100-lecia reaktywowania bialskiego Cechu, realizowany jest plan promocji rzemiosła i oświaty rzemieślniczej. Częścią tego planu jest uczestnictwo nie tylko w uroczystościach typowo rzemieślniczych ale również miejskich.