Święto Narodowe Trzeciego Maja

DSC 0946

Wymiana Polsko-Niemiecka

Rozpoczęła się dwutygodniowa wymiana młodzieży w ramach Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży. Dziewięciu młodych adeptów rzemiosła z trzema opiekunami przyjechało do zakładów zrzeszonych w bialskim Cechu aby odbyć staże zawodowe w zawodach: elektryk, mechanik pojazdów samochodowych, kucharz i ślusarz.

INAUGURACJA 100-LECIA CECHU w Białej Podlaskiej

Międzynarodowe Targi Pracy

W piątek 23 marca odbyły się I Międzynarodowe Targi Pracy w Terespolu, których organizatorem było OHP. Wydarzenie miało na celu zacieśnienie współpracy między Polskimi i Białoruskimi pracodawcami oraz ułatwienie znalezienia pracy osobom poszukującym zatrudnienia. W przedsięwzięciu, ze swoim stanowiskiem, brał udział Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców z Białej Podlaskiej.

Inauguracja 100-lecia Cechu