Konferencja "Dobry Zawód - Pewna Przyszłość"

"Dobry Zawód - Pewna Przyszłość" to hasło, pod którym 18 listopada odbyła się konferencja dotycząca kształcenia dualnego.

W pierwszej kolejności Pan dyrektor Maciej Czech przywitał przystkich zaproszonych gości oraz przedstawił harmonogram spotkania. Następnie Pan Adam Abramowicz - Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorstw poprowadził bardzo ciekawy wykład dotyczący propozycji systemowych zmian dla przedsiębiorców "Dziesiątka Rzecznika". Głos zabrała również Pani Izabela Opęchowska ekspert ds. funduszy europejskich. Przedstawiała perspektywy wsparcia dla przedsiębiorców jakie proponowane są przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.Nastepnie Pan Maciej Czech przedstawił zasady dotyczące dualnego kształcenia w Rzemiośle oraz korzyści z niego płynącego. Spotkanie podsumował Starszy Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Białej Podlaskiej Pan Mirosław Sawczuk.