Branżowa Szkoła Rzemieślnicza I stopnia przyjmuje do szkoły:

 • absolwentów szkoły podstawowej

Branżowa Szkoła Rzemieślnicza I Stopnia kształci w następujących zawodach:

 1. Blacharz samochodowy
 2. Cukiernik
 3. Elektromechanik
 4. Elektromechanik pojazdów samochodowych
 5. Elektronik
 6. Elektryk
 7. Fryzjer
 8. Krawiec
 9. Kucharz
 10. Kelner
 11. Mechanik pojazdów samochodowych
 12. Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych
 13. Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
 14. Murarz- tynkarz
 15. Ogrodnik
 16. Piekarz
 17. Sprzedawca
 18. Stolarz
 19. Ślusarz

Nauka w Branżowej Szkole Rzemieślniczej I Stopnia gwarantuje:

 • zdobycie konkretnego zawodu, umożliwiającego znalezienie pracy
 • połączenie wiedzy teoretycznej z praktyczną
 • praktyki zawodowe w zakładzie pracy
 • status młodocianego pracownika, umowę o prace i wynagrodzenie
 • tytuł czeladnika w zawodzie, honorowany w krajach Unii Europejskiej
 • zdobycie doświadczenia na stażach zawodowych w Niemczech i Hiszpanii
 • przygotowanie do założenia i prowadzenia własnej firmy

System kształcenia w BSR I stopnia

I klasa   – 3 dni nauki w szkole i 2 dni pracy w zakładzie

II klasa – 2 dni nauki w szkole i 3 dni pracy w zakładzie

III klasa – 1 dzień nauki w szkole i 4 dni pracy w zakładzie

W roku szkolnym 2023/2024 utworzymy 4 oddziały BSR I Stopnia:

 • klasa IA – Branża samochodowa
  • Zawody: mechanik pojazdów samochodowych, blacharz samochodowy, elektromechanik pojazdów samochodowych, ślusarz.
 • klasa IB – Branża spożywcza
  • Zawody: kucharz, cukiernik, piekarz, kelner.
 • klasa IC – Branża budowlana Zawody: monter sieci i instalacji sanitarnych, stolarz, murarz-tynkarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.
 • klasa ID – Branża elektryczna
  • Zawody: elektryk, elektormechanik, elektronik.
 • klasa IE – Branża usługowa
  • Zawody: fryzjer, ogrodnik, sprzedawcza, krawiec.

Kandydaci składają w sekretariacie szkoły:

 1. podanie o przyjęcie do szkoły do pobrania ze strony internetowej lub w sekretariacie szkoły (wzór do pobrania)
 2. dwie fotografie podpisane na odwrocie
 3. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
 4. zaświadczenie wydane przez Okręgową Komisje Egzaminacyjną
 5. zaświadczenie wydane przez lekarza Ośrodka Medycyny Pracy zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

To nieprawda, że sukces zawodowy

osiągają tylko ludzie po studiach!