Branżowa Szkoła Rzemieślnicza I stopnia przyjmuje do szkoły:

 • absolwentów szkoły podstawowej

Branżowa Szkoła Rzemieślnicza I Stopnia kształci w następujących zawodach:

 1. Blacharz samochodowy
 2. Cukiernik
 3. Elektromechanik
 4. Elektromechanik pojazdów samochodowych
 5. Elektronik
 6. Elektryk
 7. Fryzjer
 8. Krawiec
 9. Kucharz
 10. Mechanik pojazdów samochodowych
 11. Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych
 12. Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
 13. Murarz- tynkarz
 14. Ogrodnik
 15. Piekarz
 16. Sprzedawca
 17. Stolarz
 18. Ślusarz

Nauka w Branżowej Szkole Rzemieślniczej I Stopnia gwarantuje:

 • zdobycie konkretnego zawodu, umożliwiającego znalezienie pracy
 • połączenie wiedzy teoretycznej z praktyczną
 • praktyki zawodowe w zakładzie pracy
 • status młodocianego pracownika, umowę o prace i wynagrodzenie
 • tytuł czeladnika w zawodzie, honorowany w krajach Unii Europejskiej
 • zdobycie doświadczenia na stażach zawodowych w Niemczech i Hiszpanii
 • przygotowanie do założenia i prowadzenia własnej firmy

System kształcenia w BSR I stopnia

I klasa   – 3 dni nauki w szkole i 2 dni pracy w zakładzie

II klasa – 2 dni nauki w szkole i 3 dni pracy w zakładzie

III klasa – 1 dzień nauki w szkole i 4 dni pracy w zakładzie

W roku szkolnym 2022/2023 utworzymy 4 oddziały BSR I Stopnia:

 • Oddział 1 – klasa IA – zawody kucharz, cukiernik, piekarz,
 • Oddział 2 – klasa IB – mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, blacharz samochodowy, ślusarz, elektryk, elektromechanik, elektronik,
 • Oddział 3 – klasa IC – monter zabudowy i robót wykończeniowych, monter sieci i instalacji sanitarnych, murarz-tynkarz, stolarz,
 • Oddział 5 – klasa ID – sprzedawca, fryzjer, ogrodnik, krawiec.

Kandydaci składają w sekretariacie szkoły:

 1. podanie o przyjęcie do szkoły do pobrania ze strony internetowej lub w sekretariacie szkoły (wzór do pobrania)
 2. dwie fotografie podpisane na odwrocie
 3. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
 4. zaświadczenie wydane przez Okręgową Komisje Egzaminacyjną
 5. zaświadczenie wydane przez lekarza Ośrodka Medycyny Pracy zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

To nieprawda, że sukces zawodowy

osiągają tylko ludzie po studiach!