WAŻNA INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW

Członkowie Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców
w Białej Podlaskiej

Szanowni Państwo,
w związku z pojawiającymi się wątpliwościami, dotyczącymi zdawania egzaminu czeladniczego pracowników młodocianych odbywających praktyczną naukę zawodu w zakładach rzemieślniczych - Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców przedstawia stanowisko Związku Rzemiosła Polskiego.

 

Informujemy, że Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców jest członkiem Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie. Zgodnie z § 8 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie egzaminu czeladniczego zmienionego z dniem 1 stycznia 2020r. (Dz.U. z 2020r. poz.2159 i Dz.U. z 2019r. poz.2468) wszyscy uczniowie odbywający naukę zawodu (niezależnie od szkoły branżowej, do której uczęszczają) w zakładach zrzeszonych w Bialskim Cechu zdają egzamin czeladniczy przed komisją egzaminacyjną Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie ul. Rynek 2.

Pragnę nadmienić, że skierowanie uczniów na egzamin czeladniczy do innej izby rzemieślniczej niż Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie może spowodować brak podstaw do przyznania dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika. Decyzję o miejscu zdawania egzaminu czeladniczego podejmuje pracodawca.

W załączeniu pismo Związku Rzemiosła Polskiego.

Pobierz: Stanowisko Związku Rzemiosła Polskiego