Technikum Rzemieślnicze z oddziałami integracyjnymi przyjmuje do szkoły:

 • absolwentów szkoły podstawowej

Oferta kształcenia w Rzemieślniczym Technikum z oddziałami Integracyjnymi w roku szkolnym 2023/2024 to kierunki:

 1. technik ochrony środowiska
 2. technik handlowiec
 3. technik reklamy
 4. technik informatyk
 5. technik organizacji turystyki na obszarach wiejskich

 

Kandydaci składają w sekretariacie szkoły:

 1. podanie o przyjęcie do szkoły do pobrania ze strony internetowej lub w sekretariacie szkoły (wzór do pobrania)
 2. dwie fotografie podpisane na odwrocie
 3. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
 4. zaświadczenie wydane przez Okręgową Komisje Egzaminacyjną
 5. zaświadczenie wydane przez lekarza Ośrodka Medycyny Pracy zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu