Technikum Rzemieślnicze z oddziałami integracyjnymi przyjmuje do szkoły:

 • absolwentów szkoły podstawowej
 • absolwentów gimnazjum

Technikum Rzemieślnicze kształci w następujących zawodach:

 1. technik handlowiec
 2. technik reklamy
 3. technik ochrony środowiska
 4. technik organizacji turystyki na obszarach wiejskich
 5. technik inżynierii środowiska i melioracji
 6. technik inżynierii sanitarnej
 7. technik informatyk

Kandydaci składają w sekretariacie szkoły:

 1. podanie o przyjęcie do szkoły do pobrania ze strony internetowej lub w sekretariacie szkoły (wzór do pobrania)
 2. dwie fotografie podpisane na odwrocie
 3. 3.świadectwo ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum
 4. zaświadczenie wydane przez Okręgową Komisje Egzaminacyjną
 5. zaświadczenie wydane przez lekarza Ośrodka Medycyny Pracy zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu