WARUNKI PRZYJĘCIA DO TECHNIKUM RZEMIEŚLNICZEGO

 • Do szkoły przyjmowani są absolwenci gimnazjum.
 • Zgłoszenie następuje w formie podania.
 • Zaświadczenie lekarskie o możliwości kontynuowania nauki.
 • Kandydaci są przyjmowani w/g kolejności składania podań do wyczerpaniu limitu miejsc.
 • Uczeń powinien dostarczyć:

- podanie (wzór do pobrania),

- 3 fotografie,

- świadectwo ukończenia szkoły gimnazjalnej,

- wyniki egzaminu gimnazjalnego.

Kształcenie w zawodach:

 1. technik inżynierii środowiska i melioracji
 2. technik ochrony środowiska
 3. technik inżynierii sanitarnej
 4. technik handlowiec
 5. technik organizacji reklamy
 6. technik informatyk
 7. technik turystyki wiejskiej