Technikum Rzemieślnicze z oddziałami integracyjnymi przyjmuje do szkoły:

 • absolwentów szkoły podstawowej

Technikum Rzemieślnicze kształci w następujących zawodach:

 1. technik handlowiec
 2. technik reklamy
 3. technik ochrony środowiska
 4. technik organizacji turystyki na obszarach wiejskich
 5. technik inżynierii środowiska i melioracji
 6. technik inżynierii sanitarnej
 7. technik informatyk

Oferta kształcenia w Rzemieślniczym Technikum z oddziałami Integracyjnymi

w roku szkolnym 2022/2023 to kierunki:

 • Oddział 1 – klasa IA - technik ochrony środowiska, technik turystyki na obszarach wiejskich, technik inżynierii środowiska i melioracji, technik inżynierii sanitarnej (przedmioty rozszerzone: język angielski lub język niemiecki, biologia)

 • Oddział 2 – klasa IB - technik reklamy, technik handlowiec, technik informatyk (przedmioty rozszerzone: język angielski lub język niemiecki, informatyka)

Kandydaci składają w sekretariacie szkoły:

 1. podanie o przyjęcie do szkoły do pobrania ze strony internetowej lub w sekretariacie szkoły (wzór do pobrania)
 2. dwie fotografie podpisane na odwrocie
 3. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
 4. zaświadczenie wydane przez Okręgową Komisje Egzaminacyjną
 5. zaświadczenie wydane przez lekarza Ośrodka Medycyny Pracy zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu