kartka20 sa

Od 30 listopada 2020 r.

uczniowie Szkół Branżowych I stopnia wracają do praktycznej nauki zawodu

https://zrp.pl/od-30-listopada-2020-r-uczniowie-szkol-branzowych-i-stopnia-wracaja-do-praktycznej-nauki-zawodu/

Uczniowie I i III klasy Branżowej Szkoły Rzemieślniczej I Stopnia wracają na zajęcia do swoich pracodawców.
Uczniowie II klasy BSR mają zajęcia z teoretycznych przedmiotów zawodowych (tzw. kursy zawodowe)

Ważna Informacja

dla pracodawców i uczniów Branżowej Szkoły Rzemieślniczej I Stopnia.

W okresie od 26.10.2020 do 29.11.2020 zostają zawieszone zajęcia praktyczne realizowane u pracodawcy.

Nauka przedmiotów ogólnych będzie odbywać się zdalnie.

Wszelkie informacje uczniowie otrzymają przez dziennik elektroniczny.