Ważne informacje z ZUS dla przedsiębiorców

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy na czas opieki nad dzieckiem w związku z zamknięciem z powodu COVID-19 żłobka - klubu dziecięcego - przedszkola – szkoły

W okresie od 12 do 25 marca ubezpieczeni mogą skorzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Konieczne jest złożenie oświadczenia. Wzór oświadczenia oraz szczegóły znajdą Państwo na stronie ZUS:

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/swiadczenia/-/publisher/details/1/dodatkowy-zasilek-opiekunczy-na-czas-opieki-nad-dzieckiem-w-zwiazku-z-zamknieciem-z-powodu-covid-19-zlobka-klubu-dzieciecego-przedszkola-szkoly/2537033

Komunikat Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Edukacji Narodowej ws. pracowników młodocianych

W związku z rozprzestrzenianiem się na terytorium Polski koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19, mając na uwadze bezpieczeństwo młodzieży, zalecamy pracodawcom zwolnienie pracowników młodocianych, w tym uczniów będących młodocianymi pracownikami, zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego, z obowiązku świadczenia pracy w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.).

Iinformujemy, że prowadzone są prace legislacyjne mające na celu wliczenie okresu zawieszenia zajęć w szkołach do okresu, za jaki pracodawcom, którzy zawarli umowę z uczniami-młodocianymi pracownikami, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia.

IMG 20200311 122022

11 listopad Święto Niepodległości

DSC 4981W dniu 11 listopada 2019 roku włączyliśmy się w obchody 101 rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę. W tym roku Zarząd Cechu połączył to święto z organizowanym corocznie Dniem Seniora. Wszystkich zebranych w tym uroczystym dniu gości powitał Pan Mirosław Sawczuk- Starszy Cechu. Podziękował za przybycie wszystkim seniorom, którzy przez wiele lat przekazywali swoją wiedzę i umiejętności wielu młodszym pokoleniom.

Egzaminy czeladnicze - teoretyczne

27 sierpień 2019r. godzina 10.00 – monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,  murarz-tynkarz, stolarz, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych. W Domu Rzemiosła ul. Moniuszki 20.

28 sierpień 2019r. godzina 10.00 – kucharz, piekarz, cukiernik, fryzjer. W Szkole Rzemieślniczej ul. Warszawska 14.