WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW CECHU

Zebranie odbędzie się 22.09.2022 r. w Domu Rzemiosła przy ul. Moniuszki 20, 

o godzinie 1730 w I terminie,

o godzinie 1800 w II terminie.