Kadra nauczycielska Szkół Rzemieślniczych:

Iwona Kulhawczuk - dyrektor

Maciej Czech - z-ca dyrektora do spraw kształcenia zawodowego

Anna Rudowska-Śledź - z-ca dyrektora, nauczyciel języka rosyjskiego

Marta Zakrzewska - nauczyciel matematyki

Anna Staszewska-Sagan - nauczyciel języka polskiego

Adriana Zadziorska  - nauczyciel WOS

Joanna Lewczuk  - nauczyciel matematyki

Jolanta Mielniczuk - nauczyciel wiedzy o kulturze

Alicja Wawryniuk - nauczyciel historii

Marta Michałowska - nauczyciel języka angielskiego

Kamila Panasiuk - nauczyciel języka angielskiego

Monika Wegiera - nauczyciel biologii, chemii

Ewa Dołęzka - nauczyciel geografii

Anna Ferens - nauczyciel fizyki, informatyki

Joanna Harasimiuk - nauczyciel podstaw przedsiębiorczości, doradca zawodowy

Edyta Trębicka - pedagog

Katarzyna Koszołko - psycholog

Mariola Mirońska - nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa

Jarosław Żuk - nauczyciel monitoringu, BHP

Leszek Hładoniuk - katecheta

Małgorzata Denisiuk - nauczyciel WF

Adrian Jankiewicz - nauczyciel WF

Zbigniew Władzimiruk - nauczyciel WF

Aneta Zajączkowska - nauczyciel WF

Agnieszka Strzałek - nauczyciel WF, teoretycznych przedmiotów zawodowych