Kadra nauczycielska Szkół Rzemieślniczych:

 

Maciej Czech - dyrektor

Anna Rudowska-Śledź - z-ca dyrektora, nauczyciel języka rosyjskiego

Marta Zakrzewska - nauczyciel matematyki

Anna Staszewska-Sagan - nauczyciel języka polskiego

Adriana Zadziorska  - nauczyciel WOS, historii

Joanna Lewczuk  - nauczyciel matematyki

Marta Michałowska - nauczyciel języka angielskiego

Monika Wegiera - nauczyciel biologii, chemii

Bernarda Sadownik - nauczyciel geografii

Anna Ferens - nauczyciel fizyki, informatyki

Joanna Harasimiuk - nauczyciel podstaw przedsiębiorczości, doradca zawodowy

Edyta Trębicka - pedagog

Katarzyna Koszołko - psycholog

Mariola Mirońska - nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa

Leszek Hładoniuk - nauczyciel języka angielskiego, katecheta

Małgorzata Denisiuk - nauczyciel WF

Adrian Jankiewicz - nauczyciel WF

Mateusz Dziekan - nauczyciel WF

Zbigniew Władzimiruk - nauczyciel wspomagający

Katarzyna Zalewska - nauczyciel wspomagający