Kadra nauczycielska Szkół Rzemieślniczych:

 

Maciej Czech - dyrektor

Joanna Harasimiuk - z-ca dyrektora, nauczyciel podstaw przedsiębiorczości, doradca zawodowy

Marta Zakrzewska - nauczyciel matematyki

Anna Staszewska-Sagan - nauczyciel języka polskiego

               Magdalena Kostrubała - nauczyciel języka polskiego

Adriana Zadziorska  - nauczyciel WOS, historii

Małgorzata Kaczmarczyk  - nauczyciel matematyki

Anna Mielniczuk - nauczyciel języka angielskiego

               Małgorzata Trębicka - nauczyciel języka angielskiego

Monika Wegiera - nauczyciel biologii, chemii

Bernarda Sadownik - nauczyciel geografii

Anna Ferens - nauczyciel fizyki, informatyki

Dorota Lewczuk - nauczyciel języka niemieckiego

Edyta Trębicka - pedagog

Katarzyna Koszołko - psycholog

Mariola Mirońska - nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa

Leszek Hładoniuk - nauczyciel języka angielskiego, katecheta

Małgorzata Denisiuk - nauczyciel WF

Adrian Jankiewicz - nauczyciel WF

Mateusz Dziekan - nauczyciel WF

               Iwona Wyrzykowska - nauczyciel WF

Edyta Papińska - nauczyciel wspomagający

Katarzyna Zalewska - nauczyciel wspomagający