Kadra nauczycielska Szkół Rzemieślniczych:

 

Maciej Czech - dyrektor

Joanna Harasimiuk - z-ca dyrektora, nauczyciel podstaw przedsiębiorczości, doradca zawodowy

Marta Zakrzewska - nauczyciel matematyki

               Magdalena Kostrubała - nauczyciel języka polskiego

               Bożena Mielniczuk - nauczyciel języka polskiego

Adriana Zadziorska  - nauczyciel WOS, historii

Małgorzata Kaczmarczyk  - nauczyciel matematyki

Marta Michałowska - nauczyciel języka angielskiego

Monika Wegiera - nauczyciel biologii, chemii

Dorota Lewczuk - nauczyciel języka niemieckiego

Edyta Trębicka - pedagog

Mariola Mirońska - nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa

Leszek Hładoniuk - nauczyciel języka angielskiego, katecheta

Małgorzata Denisiuk - nauczyciel WF

Adrian Jankiewicz - nauczyciel WF

               Iwona Wojdakowska - nauczyciel WF

Edyta Papińska - nauczyciel wspomagający

Katarzyna Zalewska - nauczyciel wspomagający