Spotkania z rodzicami rok szkolny 2020/2021

Data Wydarzenie
9 września 2020r. Zebranie z rodzicami klas I BSR
10 września 2020r. Zebranie organizacyjne II, III BSR, II RLO
29 października 2020r. godz. 15.00- 16.00 Konsultacje z nauczycielami dla rodziców
14 stycznia 2021r Zebranie z rodzicami i informowanie ich o proponowanych ocenach
26 marca 2020r. godz. 15.00-16.00 Konsultacje z nauczycielami dla rodziców
8 czerwca 2021r. Zebranie z rodzicami i informowanie ich o proponowanych ocenach