DOBRY ZAWÓD – PEWNA PRZYSZŁOŚĆ (KONKURS)

Do udziału w konkursie zapraszamy:

  • uczniów szkół podstawowych w klasach I-III, którzy mogą własnoręcznie wykonać pracę plastyczną dowolną techniką (rysunek, malunek, grafika, collage itp.) w formacie A4, ilustrującą wybrany zawód.
  • uczniów szkół podstawowych w klasach IV – VIII, którzy wykonają fotografię reklamującą wybrany zawód.

     Celem konkursu jest promowanie kształcenia w rzemiośle, jako dobrego wyboru na przyszłość oraz prezentacja talentów i umiejętności plastycznych uczniów.

NA PRACE CZEKAMY DO 30 LISTOPADA 2022 r.

     Prace należy dostarczyć osobiście lub pocztą wraz z wymaganymi załącznikami na adres:

Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców

ul. Moniuszki 20, 21-500 Biała Podlaska

     Poniżej znajdziecie Państwo regulaminy konkursów.

 

Regulaminy konkursów:

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO