Rzemieślnicze Liceum Ogólnokształcące z oddziałami integracyjnymi

 

Oferta kształcenia w Rzemieślniczym Liceum Ogólnokształcącym

w roku szkolnym 2021/2022 to:

  • Oddział 1 – klasa 1A - Liceum o profilu pedagogicznym ( przedmioty w zakresie rozszerzonym - język polski, biologia, informatyka)
  • Oddział 2 – klasa 1B -Liceum o profilu turystyczno rekreacyjnym ( przedmioty w zakresie rozszerzonym -   biologia, geografia, WOS)
  • Oddział 3 – klasa 1C -Liceum o profilu humanistycznym ( przedmioty w zakresie rozszerzonym - język polski, historia, WOS )

 

Profil humanistyczny

Kierunek przeznaczony jest dla osób o zainteresowaniach humanistycznych, lubiących czytać i pisać, twórczych i ciekawych świata, aktywnych społecznie.

Profil pedagogiczny

Kierunek dla osób zainteresowanych tematyką społeczną, gdzie można nauczyć się twórczego i krytycznego myślenia, rozwijać umiejętności skutecznego porozumiewania się, radzenia sobie z emocjami i kierowania stresem.

Profil turystyczno-rekreacyjny

Kierunek daje uczniom możliwość rozwijania umiejętności komunikowania się, kształtowanie umiejętności pracy w grupach, planowania i organizowania wyjazdów turystycznych, wzbudzanie ciekawości świata.

Kandydaci składają w sekretariacie szkoły:

  1. podanie o przyjęcie do szkoły do pobrania ze strony internetowej lub w sekretariacie szkoły (wzór do pobrania)
  2. dwie fotografie podpisane na odwrocie
  3. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
  4. zaświadczenie wydane przez Okręgową Komisje Egzaminacyjną