Rzemieślnicze Liceum Ogólnokształcące z oddziałami integracyjnymi

 

Oferta kształcenia w Rzemieślniczym Liceum Ogólnokształcącym

w roku szkolnym 2023/2024 to:

 

  • klasa 1A - Liceum o profilu pedagogicznym ( przedmioty w zakresie rozszerzonym - język polski, biologia, informatyka)
  • klasa 1B - Liceum o profilu turystyczno-rekreacyjnym ( przedmioty w zakresie rozszerzonym - biologia, geografia, WOS)
  • klasa 1C - Liceum o profilu humanistycznym ( przedmioty w zakresie rozszerzonym - język polski, historia, WOS )

Profil humanistyczny

Kierunek skierowany jest do osób, które widzą siebie w zawodzie polonisty, dziennikarza, marketingowca, polityka, politologa, pracownika administracyjnego, prawnika, pedagoga, socjologa, filozofa, kulturoznawca, czy historyka. Jest to oferta dla uczniów, którzy interesują się przedmiotami humanistycznymi. Propozycja ta daje możliwość znacznego poszerzenia zasobu wiedzy z zakresu języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie.

Profil pedagogiczny

kierunek dla osób zainteresowanych tematyką społeczną. Celem kształcenia w klasie o tym profilu jest ukazanie uczniom szerokiego spektrum zagadnień z zakresu pedagogiki i psychologii, wzbudzenie zainteresowania tymi naukami, kształtowanie postaw prospołecznych oraz pomoc w podjęciu świadomych decyzji dotyczących dalszego kształcenia na kierunkach społeczno - humanistycznych.

Profil turystyczno-rekreacyjny

Kierunek skierowany jest do osób otwartych, ciekawych świata, interesujących się turystyką i aktywnym spędzaniem czasu wolnego. Propozycja ta daje możliwość rozwijania umiejętności komunikowania się, kształtowania umiejętności pracy w grupach, planowania i organizowania wyjazdów turystycznych, wzbudzania ciekawości świata.

 

 

Kandydaci składają w sekretariacie szkoły:

  1. podanie o przyjęcie do szkoły do pobrania ze strony internetowej lub w sekretariacie szkoły (wzór do pobrania)
  2. dwie fotografie podpisane na odwrocie
  3. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
  4. zaświadczenie wydane przez Okręgową Komisje Egzaminacyjną