Rzemieślnicze Liceum Ogólnokształcące z oddziałami integracyjnymi

Rzemieślnicze Liceum Ogólnokształcące z oddziałami integracyjnymi przyjmuje do szkoły:

  • absolwentów szkoły podstawowej
  • absolwentów gimnazjum

Planowane klasy liceum na rok szkolny 2019/2020

  • klasa o profilu humanistycznym

Przedmioty rozszerzone: j. polski, historia, WOS

  • klasa o profilu pedagogicznym

Przedmioty rozszerzone: j. polski, geografia, biologia

  • klasa o profilu turystyczno-rekreacyjnym

Przedmioty rozszerzone: biologia, geografia, WOS

Profil humanistyczny

Kierunek przeznaczony jest dla osób o zainteresowaniach humanistycznych, lubiących czytać i pisać, twórczych i ciekawych świata, aktywnych społecznie.

Profil pedagogiczny

Kierunek dla osób zainteresowanych tematyką społeczną, gdzie można nauczyć się twórczego i krytycznego myślenia, rozwijać umiejętności skutecznego porozumiewania się, radzenia sobie z emocjami i kierowania stresem.

Profil turystyczno-rekreacyjny

Kierunek daje uczniom możliwość rozwijania umiejętności komunikowania się, kształtowanie umiejętności pracy w grupach, planowania i organizowania wyjazdów turystycznych, wzbudzanie ciekawości świata.

Kandydaci składają w sekretariacie szkoły:

  1. podanie o przyjęcie do szkoły do pobrania ze strony internetowej lub w sekretariacie szkoły (wzór do pobrania)
  2. dwie fotografie podpisane na odwrocie
  3. 3.świadectwo ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum
  4. zaświadczenie wydane przez Okręgową Komisje Egzaminacyjną