Dokumenty do Egzaminów

  • Wniosek o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego (załącznik)
  • Wniosek o dopuszczenie do egzaminu mistrzowskiego (załącznik)
  • Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa czeladniczego/ dyplomu mistrzowskiego (załącznik)