Święto Konstytucji 3-go Maja

 maj17Corocznym zwyczajem delegacja bialskiego Cechu oraz Szkół Rzemieślniczych uczestniczyła  w obchodach Święta Konstytucji 3 Maja. Uroczystość rozpoczęła się zbiórką pocztów sztandarowych pod kościołem św. Antoniego. O 11:30 odprawiono Mszę Świętą. Następnie kolumna pocztów i zgromadzonych mieszkańców miasta udała się pod tablicę upamiętniającą Konstytucję 3 Maja przy Liceum Ogólnokształcącym im. J. Kraszewskiego, gdzie swoje przemówienie wygłosił Przewodniczący Rady Miasta Biała Podlaska - Dariusz Litwiniuk. Po krótkim, ale pouczającym przemówieniu, które skróciła zapewne kapryśna pogoda, zgromadzeni złożyli pod tablicą kwiaty.

19 marzec - święto patronalne rzemiosła

DSC 6107          Tradycyjnie w tym dniu środowisko rzemieślnicze Lubelszczyzny spotkało się na obchodach Dnia Patrona św. Józefa w Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie.

Konkurs "Jakie znasz zawody?"

Szanowni Państwo,

zapraszamy do udziału w konkursie „Jakie znasz zawody?”, który cieszy się ogromnym zainteresowaniem ze strony dzieci i młodzieży. Zachęcamy Państwa do udziału w naszym przedsięwzięciu i promowaniu rzemiosła wśród dzieci i młodzieży wzorem Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Białej Podlaskiej, Cechu Rzemiosł Różnych i Drobnej Przedsiębiorczości w Biłgoraju, Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Janowie Lubelskim oraz Cechu Rzemiosł Różnych w Kraśniku, którym serdecznie dziękujemy za dotychczasowy wkład pracy i zaangażowanie. Dzięki współpracy tych instytucji corocznie wpływa do Izby kilkaset prac konkursowych.

Przedsięwzięcie adresowane jest do dzieci w wieku przedszkolnym oraz szkolnym, jak również do młodzieży gimnazjalnej. Dzieci w przedszkolach będą mieć za zadanie wykonać pracę plastyczną, uczniowie szkół podstawowych – fotografię, natomiast gimnazjaliści – film. Każda z tych prac ma dotyczyć zawodów rzemieślniczych. Celem konkursu jest kształtowanie pozytywnego wizerunku pracy zawodowej oraz wspieranie założeń dydaktyczno-wychowawczych programu wychowania przedszkolnego oraz programu realizowanego w szkołach podstawowych i gimnazjach. Konkurs na poziomie gimnazjalnym ma również służyć promowaniu wiedzy o rynku pracy. Istotnym jest uświadomienie młodym ludziom, iż szkoła zawodowa i nauka w zakładzie rzemieślniczym nie zamyka ścieżki edukacyjnej, a wręcz przeciwnie – powinno dążyć się do upowszechniania kariery zawodowej, prowadzącej do kontynuowania nauki na poziomie wyższym, po wcześniejszym ukończeniu zasadniczej szkoły zawodowej.

Termin nadsyłania prac na adres Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie na etapie regionalnym upływa w dniu 31 marca 2017 roku. Następnie Kapituła Konkursu wyłoni najlepsze prace na każdym z trzech poziomów i do dnia 25 kwietnia bieżącego roku prześle je do Wielopolskiej Izby Rzemieślniczej. Koordynatorem etapu regionalnego jest Magdalena Zabłocka. Regulamin konkursu dostępny jest poniżej.

Prosimy o przesyłanie prac na adres:

Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie, Rynek 2, 20-111 Lublin, tel. 81 532 80 11 do dnia 31 marca 2017 roku.

regulamin-przedszkole

regulamin-podstawowa

regulamin-gimnazjum

Zabawa choinkowa w bialskim Cechu

DSC01412
Tradycyjnie, jak co roku, w styczniu w Domu Rzemiosła odbyła się zabawa choinkowa.

W imprezie zorganizowanej przez Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców brały udział zarówno dzieci, jak i wnuki zrzeszonych rzemieślników, ich pracowników oraz pracowników Cechu i Szkół Rzemieślniczych.

KALENDARZ IMPREZ NA ROK 2017