Wizyta w Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców

W dniu 30 listopada 2022 roku uczniowie klas pierwszych Szkół Rzemieślniczych odwiedzili Cech Rzemieślników I Przedsiębiorców w Białej Podlaskiej. Głównym celem wizyty było przybliżenie młodzieży tradycji bialskiego rzemiosła oraz zwiedzili Salę Tradycji. Spotkanie z młodzieżą rozpoczął i poprowadził Dyrektor Cechu Maciej Czech.

Reaktywacja bialskich struktur miała miejsce w 1918 roku. W okresie zaborów bialskie rzemiosło przeżywało okres stagnacji, ale nieco później , już w odrodzonej Polsce powstał pierwszy samorząd rzemiosła. Początkowo kierowało nim koło starszych i podstarszych pod przewodnictwem mistrza Władysława Iwanickiego. Cech w tym czasie prowadził działalność taką jak w obecnych czasach. Oprócz tego zorganizowana została kasa pożyczkowa, która miała pomóc w pozyskiwaniu pieniędzy dla rzemieślników. Ważnym miejscem na mapie naszego miasta miała Podlaska Wytwórnia Samolotów, gdzie większość pracowników to bialscy rzemieślnicy. W czasie II wojny światowej powołano Cech Rzemieślników Chrześcijan. W 1942 roku powstał natomiast Powiatowy Związek Cechów oraz Powiatowa Grupa Rzemiosł. W tym czasie przeniesiono się na ul. Reformacką, następnie na ul. Moniuszki. Po wojnie natomiast rozpoczęła się szeroka działalność rzemiosła, która w czasach komunizmu nieco zahamowała. W 1957 roku zapadła decyzja aby przy ul. Moniuszki wybudować własny budynek w którym do dziś znajduje się bialski cech. Następnie dyrektor przedstawił strukturę organizacyjną bialskiego cechu i przedstawił nazwiska wszystkich starszych cechu. Następnie wszyscy mogli zobaczyć eksponaty z ponad 300- letniej tradycji rzemiosła znajdujące się w Sali Tradycji. Znawjdują się tam fotografie wszystkich starszych cechu, zbiory pozyskane od bialskich rzemieślników, dyplomy, kroniki, rękodzieła wykonane przez rzemieślników i ich uczniów. Można też było zobaczyć liczne sztandary.