Z wizytą w Dęblinie

W dniu 1 grudnia 2022 roku uczniowie klas pierwszych udali się na wycieczkę do Dęblina. Celem wyjazdu było zwiedzanie Muzeum Sił Powietrznych. Mogliśmy się tam wybrać z uczniami dzięki współpracy z Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania w Roskoszy.

Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie powstało 1 kwietnia 2011 roku na bazie kolekcji lotniczej Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych (od 2018 roku Lotnicza Akademia Wojskowa) w Dęblinie. Organizatorem muzeum jest Ministerstwo Obrony Narodowej. Jest to to największa placówka w regionie, prezentująca zabytki techniki lotniczej oraz pamiątki związane z polskim lotnictwem wojskowym. Kolekcja muzeum powstała na podstawie gromadzonych przez placówkę zbiorów techniki lotniczej, pozyskiwanych drogą kwerend oraz przekazów sprzętu wycofywanego ze służby przez Wojsko Polskie. W swoich zbiorach muzeum posiada również unikatowe pamiątki i dary od byłych żołnierzy sił powietrznych oraz przekazy kolekcjonerskie. Najważniejszym zadaniem muzeum jest, obok gromadzenia i ochrony zabytków kultury narodowej związanych z dziejami oręża polskiego w odniesieniu do sił powietrznych, właściwe ich utrzymywanie oraz udostępnianie do celów naukowych, dydaktycznych i wychowawczych, tak aby służyły nauce oraz popularyzacji wiedzy o polskiej historii wojskowości.

W drodze powrotnej młodzież odwiedziła cmentarz wojenny w Kocku, który powstał w miejscu ostatniej bitwy kampanii wrześniowej , stoczonej przez Samodzielną Grupę Operacyjną "Polesie". Został założony za zgodą władz okupacyjnych kilka miesięcy po zakończeniu walk. W kwietniu 1940 r. przeprowadzono ekshumacje zwłok żołnierzy spoczywających w pojedynczych i zbiorowych grobach w rejonie Kocka.