O odpowiedzialności karnej z młodzieżą

W dniu 24 listopada 2022 roku nasze szkoły odwiedzili dzielnicowi z Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej. Głównym celem spotkania było zapoznanie młodzieży uczącej się w klasach pierwszych Rzemieślniczego Liceum Ogólnokształcącego oraz Branżowej Szkoły Rzemieślniczej z najważniejszymi przepisami zawartymi w Ustawie o Postępowaniu w Sprawach Nieletnich dotyczącymi przeciwdziałania wszelkim objawom demoralizacji i przestępczości osób nieletnich.

 Podczas spotkania funkcjonariusze policji wyjaśnili, jaką odpowiedzialność karną ponoszą osoby nieletnie oraz omówił konsekwencje popełniania czynów zabronionych i przestępstw, takich jak: kradzież, rozbój, włamanie, pobicie, posiadanie i handel narkotykami. Dzielnicowy przypomniał młodzieży o systematycznym uczęszczaniu do szkoły, ponieważ wagary, picie alkoholu i nierealizowanie obowiązku szkolnego przez nieletniego również podlegają postępowaniu przed sądem. Dzielnicowy omówił również możliwe środki wychowawcze stosowane przez sąd oraz przedstawił rodzaje placówek resocjalizacyjnych w środowisku otwartym, jak również zamkniętym oraz uświadomił zebranym, że błędy popełniane w wieku młodzieńczym mogą mieć swoje odbicie w dorosłym życiu.