NAUKA ZDALNA OD 20.12.2021 DO 09.01.2022

 

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 uczniowie w okresie od 20 grudnia 2021 r. do 9 stycznia 2022 r. przechodzą w system nauki zdalnej.

 Uczniowie Branżowej Szkoły Rzemieślniczej I Stopnia będący młodocianymi pracownikami w zakresie zajęć praktycznych realizują ten obowiązek u pracodawców według planu.