Pomagamy!

Szlachetna Paczka jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych programów społecznych w Polsce. Paczka jest oparta na pracy z Darczyńcami i Wolontariuszami. To oni pomagają Rodzinom w potrzebie, tym którzy mają trudniej.

Wolontariusze szukają Rodzin i pracują z nimi. Darczyńcy przygotowują dedykowaną pomoc. Konkretny człowiek może pomagać konkretnemu człowiekowi, zmagającemu się z trudnościami. Nasi uczniowie znaleźli się w gronie tych, którzy poświęcili swój wolny czas aby pomóc rozwieść paczki przygotowane przez ludzi dla ludzi. Czyńmy dobro, pamiętajmy - dobro wraca.