„3 Maja jest zawsze najpierwszym narodowym świętem”. 231. rocznica uchwalenia Konstytucji

 3maj

 

231 lat temu, 3 maja 1791 roku Sejm Wielki uchwalił pierwszą w Europie, a drugą na świecie ustawę zasadniczą, która wprowadzała w Rzeczypospolitej ustrój monarchii konstytucyjnej – zachowywała stanową strukturę społeczeństwa, ale otwierała perspektywy dalszych przekształceń systemu państwowego.

Na jej podstawie przyjęto monteskiuszowski trójpodział władz na prawodawczą, wykonawczą i sądowniczą, a także zniesiono m.in. wolną elekcję, liberum veto i konfederacje. Choć Konstytucja 3 maja obowiązywała jedynie przez 14 miesięcy, była wielkim osiągnięciem narodu polskiego chcącego zachować niezależność państwową oraz zapewnić możliwość rozwoju gospodarczego i politycznego kraju.

Zanim jednak będziemy wspominali Konstytucję 3 maja obchodzić będziemy Dzień Flagi. Jest to nowe święto wprowadzone na mocy ustawy sejmowej z grudnia 2004 r. Powstało ono, aby propagować nasze przywiązanie do symboli narodowych.

Nie zapomnijmy wuwiesić flagi. NIech się święci 3 Maja!!!