Mechanik pojazdów samochodowych

mechpojsam 

PREDYSPOZYCJE DO WYKONYWANIA ZAWODU:

 • łatwość nawiązywania kontaktu z ludźmi;
 • dokładność i rzetelność;
 • umiejętność pracy w narzuconym tempie.
 • dobra sprawność fizyczna;
 • zdolności manualne;
 • zainteresowania motoryzacyjne inzdolności techniczne;
 • zdolność koncentracji uwagi;
 • gotowość do pracy w szybkim tempie i według procedur;
 • gotowość do pracy w różnych warunkach środowiskowych. warunki pracy możliwości pracy w zawodzie

WARUNKI PRACY:

Będziesz pracować:

 • indywidualnie lub w małych zespołach pod nadzorem brygadzisty;
 • w pomieszczeniach zamkniętych – halach warsztatowych;
 • najczęściej w systemie jedno- lub dwuzmianowym, w przypadku zleceń – czas nienormowany;
 • czasami przy słabym oświetleniu i ogrzewaniu.

MOŻLIWOŚCI PRACY W ZAWODZIE:

Możesz pracować między innymi:

 • w fabrykach motoryzacyjnych;
 • w salonach sprzedaży samochodów;
 • w firmach zajmujących się obrotem częściami samochodowymi;
 • w firmach zajmujących się serwisem samochodowym (autoryzowane serwisy);
 • w warsztatach samochodowych;
 • na stacjach diagnostycznych;
 • w firmach transportowych;
 • w firmach zajmujących się likwidacją i recyklingiem pojazdów samochodowych;
 • w zakładach komunikacji publicznej;
 • we własnej firmie.