Krawiec

krawiec1

PREDYSPOZYCJE DO WYKONYWANIA ZAWODU:

 • rozróżnianie barw;
 • widzenie stereoskopowe;
 • czucie dotykowe;
 • koordynacja wzrokowo-ruchowa;
 • uzdolnienia artystyczne (twórcze);
 • wyobraźnia i myślenie twórcze;
 • gotowość do prezentowania wyników swojej pracy;
 • zręczność rąk;
 • zręczność palców;
 • cierpliwość;
 • dokładność;
 • kreatywność;
 • spostrzegawczość;
 • wyobraźnia przestrzenna;
 • wyobraźnia konstrukcyjna i techniczna;
 • podzielność uwagi;
 • gotowość do ciągłej nauki i nabywania nowych umiejętności;
 • gotowość do pracy w szybkim tempie.

WARUNKI PRACY

Będziesz pracować:

 • przy naturalnym i sztucznym oświetleniu;
 • w terenie (np. pomoc w przygotowaniu pokazu mody);
 • głównie manualnie, w pozycji siedzącej lub stojącej;
 • indywidualnie (np. wykonywanie form) lub w zespole (np. praca przy taśmie);
 • 8 godzin, zazwyczaj w trybie jednozmianowym, z możliwymi nadgodzinami;
 • monotonnie i rutynowo (np. w zakładzie krawieckim);
 • planując i organizując pracę własną

MOŻLIWOŚCI PRACY W ZAWODZIE:

Możesz pracować między innymi:

 • w zakładzie produkcyjnym lub usługowym;
 • w pracowniach, halach, wzorcowniach;
 • w małych przedsiębiorstwach (zatrudniających od kilku do kilkunastu osób) lub w dużych zakład przemysłu odzieżowego (gdzie pracuje kilkaset osób);
 • w przedsiębiorstwach odzieżowych;
 • w zakładach krawieckich oferujących krawiectwo miarowe;
 • w pracowniach teatralnych;
 • w pracowniach rękodzieła artystycznego;
 • we własnej firmie.