ZAWODY SPORTOWO - OBRONNEE W ROSKOSZY

W dniu 19 maja 2022 roku na terenie Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy odbyły się zawody sportowo-obronne pt. „Edukacja Obronna w Służbie Polsce”.       Patronat nad zawodami objęło Wojsko Polskie przy współpracy Wojskowego Centrum Edukacji, 23 Batalionu Lekkiej Piechoty, 1 Batalionu Zmechanizowanego w Białej Podlaskiej.

 

Celem głównym imprezy było przede wszystkim popularyzowanie wśród młodzieży wiedzy o współczesnych siłach zbrojnych RP oraz zagadnień związanych z obronnością naszego kraju. Ponadto nasi uczniowie mieli możliwość sprawdzić się w konkurencjach sportowych oraz sprawdzić swoją wiedzę z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

W zawodach wzięło udział sześć zespołów składających się z czterech uczniów. Z naszej szkoły uczestniczyły dwie uczące się w klasach trzecich.

Pierwsze miejsce zajęła drużyna z klasy III A w składzie: Mateusz Gryciuk, Kacper Tymiński, Karol Demczuk, Paweł Jaworski.

Gratulujemy zwycięzcom!

Zawodnicy , którzy znaleźli się na podium otrzymali medale, dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Wszystkim pozostałym uczestnikom za udział w zawodach wręczone zostały dyplomy i drobne upominki. Nagrody ufundowane i wręczone zostały przez Dyrektora Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy oraz przedstawicieli Wojska Polskiego. Dodatkowe upominki za rozwiązanie zagadki kryminalistycznej ufundowało Nadleśnictwo Biała Podlaska, Lasy Państwowe.

Pozostali uczniowie, którzy kibicowali swoim kolegom r5ównież spędzili miło czas. Dodatkową atrakcją był symulator wypadków udostępniony przez WORD w Białej Podlaskiej.

Na koniec wszyscy skosztowali przysmaków przygotowanych przez kuchnię ECKiW OHP.