ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

26 czerwca 2020 r.

 

klasa               sala           godzina

IB LO                 4                  9.00

IA BSR   sala gimnastyczna 11.30

IB BSR   sala gimnastyczna 10.00

IC BSR             świetlica         9.00

ID BSR  sala gimnastyczna 11.00

IIA BSR  sala gimnastyczna 10.30

IIB BSR  sala gimnastyczna 9.30

III BSR    sala gimnastyczna 9.00

Każdy uczeń ma obowązek zachować przepisy sanitarne (maseczki,ew. przyłbica, rękawiczki), oraz zachowanie dystansu społecznego.