Egzaminy czeladnicze - teoretyczne

27 sierpień 2019r. godzina 10.00 – monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,  murarz-tynkarz, stolarz, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych. W Domu Rzemiosła ul. Moniuszki 20.

28 sierpień 2019r. godzina 10.00 – kucharz, piekarz, cukiernik, fryzjer. W Szkole Rzemieślniczej ul. Warszawska 14.