"Bialskie Rzemiosło - historia i współczesność" konkurs dla klas I RZSZ

Cele konkursu:

- poznanie tradycji Rzemiosła i historii naszej szkoły

- integracja ze środowiskiem rzemieślniczym i szkolnym

- zdobywanie umiejętności korzystania z różnych źródeł wiedzy

- aktywny udział w życiu szkoły

- podnoszenie samooceny, poczucia własnej wartości

 

          Konkurs był adresowany do uczniów klas pierwszych RZSZ, którzy byli szczególnie zainteresowani historią Bialskiego Cechu i szkoły.

          Konkurs przebiegał w dwóch etapach - klasowym i szkolnym. W pierwszym etapie wyłoniono finalistów klasowych, którzy reprezentowali swoje klasy w finale szkolnym. Finał odbył się w formie debaty, podczas której uczniowie prezentowali własną wiedzę o historii Bialskiego Cechu i szkoły. Wcześniej, w ramach przygotowań do konkursu, pod opieką wychowawców uczestniczyli w lekcji przeprowadzonej przez Panią Dyrektor Cechu Annę Rudowską-Śledź, w sali tradycji Bialskiego Cechu. Informacje zdobywali też czytając stronę internetową Cechu, oglądając kroniki szkoły, śledząc aktualności w prasie lokalnej, uczniowie czerpali cenną wiedzę również podczas rozmów ze swoimi Mistrzami.

Laureaci finału szkolnego:

1. Agnieszka Kozik Ib

2. Bartosz Dorosz Ia

3. Natalia Korniluk Ib

    Mateusz Czemierowski Ia

Wyróżnienie:

Damian Łukaszuk Ib

                                                                           Organizator konkursu: Anna Staszewska-Sagan

01.03.2017 Biała Podlaska