Mikołajkowe wyjście na kręgielnię

W dniu 4.12.2023 roku młodzież klas drugich  dzięki współpracy z ECKiW OHP wybrała się do kręgielni „Kometa”. Głównym celem wyjścia było poznanie nowej, dotychczas nieznanej większości uczniów alternatywnej formy spędzania czasu wolnego.

Gra w kręgle uczy dyscypliny oraz koncentracji. Wychowankowie mogli nauczyć się zasad gry opartych na uczciwej rywalizacji oraz rozwinąć umiejętność związaną z osiąganiem celu. Niektórzy z wychowanków mogli pochwalić się satysfakcjonującymi wynikami dzięki czemu wzmocnili swoje poczucie wartości i zaszczepili w sobie chęć powrotu na kręgielnię i kontynuację rywalizacji w tej dyscyplinie sportowej w przyszłości.