SPOTKANIE Z KURATOREM

Dnia 20 kwietnia 2023 roku na terenie szkoły odbyło się spotkanie uczniów klas pierwszych z kuratorem sądowym Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej. Celem spotkania było zapoznanie uczniów z zawodem kuratora oraz szeroko rozumiana profilaktyka, przeciwdziałanie postawom demoralizującym, zapobieganie czynom karalnym oraz patologiom społecznym.

Uczniowie mieli także możliwość zapoznania się z zadaniami kuratora w procesie wychowawczym dzieci i młodzieży, która popadła w konflikt z prawem.

Podczas spotkania pani kurator poruszyła następujące zagadnienia:
• działania profilaktyczne stosowane wobec nieletnich (nadzór kuratora, skierowanie do ośrodka wychowawczego, skierowanie do zakładu poprawczego);
• sposoby stosowania środków profilaktycznych w zależności od czynu i stopnia demoralizacji nieletniego;
• przypadki kontrolowania przez policję nieletnich wobec których jest podejrzenie o popełnieniu wykroczenia (alkohol, używki), skierowanie sprawy do sądu dla nieletnich;
• odpowiedzialność za czyny popełnione przez osoby, które nie ukończyły 13 roku życia;
• przestępczość Internetowa, w tym kręcenie i upublicznianie filmów i zdjęć osób bez ich zgody;
• zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo podczas okazjonalnych spotkań towarzyskich (dyskoteki, ogniska, itp.).
Uczniowie z dużą uwagą słuchali wypowiedzi p. kurator, co znacznie podniosło ich świadomość na temat racjonalności zagrożeń we współczesnym świecie,
a także ich obowiązków i zasad zachowania jako ucznia i dziecka.