SZKOŁA PAMIĘTA

Piękna pogoda, pożółkłe liście i atmosfera panująca na cmentarzu przed Świętem Zmarłych, skłaniały wszystkich do rozmów o przemijaniu i wspomnień
o bliskich, którzy już odeszli.

Warto w tym miejscu zacytować słowa wiersza ks. Jana Twardowskiego: "Śpieszmy się kochać ludzi...", w którym autor poucza nas, abyśmy nie zapominali o tym, że życie jest przewrotne, a ludzie odchodzą nagle pozostawiając po sobie bolesne wspomnienia swojego istnienia. Niewątpliwie takie wyjścia na miejsca pamięci to jedna z ważniejszych lekcji wychowania patriotycznego. W dniu 28 października 2022 roku uczniowie klasy IA BSR postanowi uczcić pamięć poległych za Ojczyznę w 1920 roku żołnierzy. Spacer alejkami cmentarza był dla młodzieży dużym przeżyciem, wprowadził chwilę zadumy i wyciszenia.