Spotkanie z Pośrednikami Pracy z CEiPM

Dnia 21 października 2020roku  uczniowie klasy pierwszej Branżowej Szkoły Rzemieślniczej I stopnia wzięła udział w zajęciach z zakresu pośrednictwa pracy na temat promocji usług systemu pośrednictwa pracy, zorganizowanych w ramach współpracy z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Białej
Podlaskiej. 


Podczas spotkania z pośrednikami pracy CEiPM,  nasi uczniowie mieli okazję uzyskać informacje na temat obecnej sytuacji na rynku pracy, zapotrzebowaniu na dane zawody, dostępnych ofert pracy, a także  wypełnić  tzw. ankietę poszukującego pracy. Młodzież została poinformowana o dostępie do usług pośrednictwa pracy oraz utworzonych na terenie całego kraju punktach, oferujących zainteresowanym niezbędną pomoc w znalezieniu zatrudnienia.