Zajęcia w zakładzie karnym

     Uczniowie Branżowej Szkoły Rzemieślniczej wzięli udział w Ogólnopolskim Programie Edukacyjnym pt. „ W służbie Prawu”, organizowanym przez Służbę Więzienną. Program związany jest z prewencją przestępstw i ma na celu przeciwdziałanie przestępczości wśród osób nieletnich.


     W dniu 24. 11 .2023r. młodzież z klas pierwszych uczestniczyła w zajęciach edukacyjnych na terenie jednostki penitencjarnej Zakładu Karnego w Białej Podlaskiej.
     Na wstępie funkcjonariusz zakładu ppor. Paweł Jędrzejuk przedstawił jak wygląda praca w służbie więziennej ,zachęcając do wstąpienia w ich szeregi oraz uświadomił młodzież, że łamanie prawa może przekreślić ich plany na przyszłość. Następnie odbył się spacer po jednostce specjalnie wyznaczoną trasą , która ukazała naszym uczniom smutne realia życia więziennego .
     Przebieg zajęć edukacyjnych w jednostce karnej był dla młodzieży ciekawym doświadczeniem, gdyż mieli możliwość poznania życia więziennego od środka.