Technik ochrony środowiska

ochrona

PREDYSPOZYCJE DO WYKONYWANIA ZAWODU:

 

 • sprawność zmysłu dotyku;
 • sprawność narządu wzroku i słuchu;
 • rozróżnianie barw;
 • zręczność rąk;
 • zręczność palców;
 • komunikatywność;
 • cierpliwość;
 • dokładność;
 • kreatywność;
 • spostrzegawczość;
 • wysoka sprawność manualna;
 • zainteresowania techniczne;
 • wyobraźnia przestrzenna;
 • koordynacja wzrokowo-ruchowa;
 • wyobraźnia konstrukcyjna i techniczna;
 • zdolność podejmowania decyzji;
 • planowanie pracy własnej i zespołowej;
 • podzielność uwagi;
 • gotowość do ciągłej nauki i nabywania nowych umiejętności;
 • gotowość do pracy w szybkim tempie;
 • gotowość do pracy w różnych warunkach środowiskowych;
 • zdolności analityczne.

WARUNKI PRACY

Będziesz pracować:

 • wykorzystując wiedzę i umiejętności z zakresu ochrony środowiska;
 • wprowadzając nowe rozwiązania dotyczące ochrony środowiska;
 • najczęściej indywidualnie, czasami w zespole;
 • najczęściej w systemie pracy jednozmianowej, w stałych godzinach;
 • w zależności od wykonywanego zadania, w pozycji stojącej lub siedzącej;
 • w pomieszczeniach biurowych;
 • w laboratoriach.

MOŻLIWOŚCI PRACY W ZAWODZIE:

Możesz pracować między innymi:

 • w organach administracji np. Wojewódzki lub Miejski Inspektorat Ochrony Środowiska albo oddziały terenowe;
 • w stacjach sanitarno-epidemiologicznych;
 • w działach ochrony środowiska zakładów przemysłowych, np. elektrociepłowniach, zakładach chemicznych, kosmetycznych, produkujących żywność, materiały budowlane, w szpitalach, na straży pożarnej;
 • w miejskich i prywatnych przedsiębiorstwach wodociągów i kanalizacji;
 • w stacjach uzdatniania wody i oczyszczalniach ścieków;
 • w zakładach unieszkodliwiania odpadów, w tym toksycznych;
 • w pracowniach biur projektowych.