Technik reklamy

reklama

PREDYSPOZYCJE DO WYKONYWANIA ZAWODU:

 • kreatywność;
 • uzdolnienia plastyczne/artystyczne/twórcze;
 • komunikatywność;
 • cierpliwość;
 • dokładność;
 • samodzielność;
 • gotowość do pracy pod presją czasu;
 • dokładność i konsekwencja w działaniu;
 • wychodzenie z własną inicjatywą;
 • elastyczność i otwartość na zmiany;
 • wysoki poziom inteligencji emocjonalnej;
 • umiejętność współpracy z ludźmi;
 • gotowość do ciągłej nauki;
 • umiejętność prezentowania wyników swojej pracy

WARUNKI PRACY:

Będziesz pracować:

 • indywidualnie lub w zespole pod nadzorem przełożonego;
 • czasem w bezpośrednim kontakcie z ludźmi lub w zespole projektowym;
 • w biurze oraz poza nim (spotkania z klientami, domami mediowymi, agencjami reklamowymi, drukarniami);
 • mając nienormowany czas pracy;
 • używając komputera i specjalistycznego sprzętu oraz oprogramowania.

MOŻLIWOŚCI PRACY W ZAWODZIE:

Możesz pracować między innymi:

 • w przedsiębiorstwach z różnych branż posiadających dział marketingu i sprzedaży;
 • w firmach z branży reklamowej i medialnej;
 • w urzędach w działach promocji;
 • w agencjach reklamowych;
 • we własnej firmie.