Kelner

PREDYSPOZYCJE DO WYKONYWANIA ZAWODU:

 • komunikatywność,
 • spostrzegawczość,
 • kreatywność,
 • cierpliwość,
 • życzliwość i otwartość,
 • umiejętność szybkiego nawiązywania kontaktu,
 • subtelnosć,
 • dokładność,
 • odpornosć emocjonalna,
 • elastyczność i otwartość na zmiany,
 • gotowość do ciągłej nauki,
 • wysoka kultura osobista,
 • podzielność uwagi,
 • samodzielność,
 • poczucie humoru,
 • gotowość do pracy w szybkim tempie,
 • łatwość przechodzenia z jednej czynności do drugiej,
 • wytrzymałość na długotrwały wysiłek fizyczny,
 • zdolność radzenia sobie z emocjami klientów i presją otoczenia,
 • gotowość do pracy w różnych warunkach środowiskowych.

WARUNKI PRACY

Będziesz pracować:

 • przeważnie indywidualnie, ale również zespołowo,
 • w bezpośrednim kontakcie z ludźmi,
 • mając nienormowany czas pracy zależny od jej specyfikacji, o każdej porze dnia i w każdy dzień (czasem bez wykluczenia świąt),
 • w pomieszczeniu zamkniętym, czasem na zewnątrz (ogórdki, imprezy plenerowe).

MOŻLIWOŚCI PRACY W ZAWODZIE:

Możesz pracować między innymi:

 • w restauracjach,
 • w zakładach gastronomicznych,
 • w hotelach,
 • w kawiarniach, pubach, dyskotekach,
 • w firmach kateringowych,
 • podczas imprez okolicznościowych, we własnej firmie.