Murarz-tynkarz

murarz1

PREDYSPOZYCJE DO WYKONYWANIA ZAWODU:

 

 • komunikatywność;
 • cierpliwość;
 • dokładność i rzetelność;
 • wytrwałość i cierpliwość;
 • dobre zdrowie i sprawność ruchowa;
 • koordynacja wzrokowo-ruchowa;
 • łatwość przerzucania się z jednej czynności na drugą;
 • brak lęku przed wysokością;
 • zmysł równowagi;
 • wyobraźnia konstrukcyjna i techniczna;
 • gotowość do pracy w szybkim tempie;
 • gotowość do pracy w różnych warunkach środowiskowych.

WARUNKI PRACY:

Będziesz pracować:

 • indywidualnie lub w zespole z nadzorem brygadzisty;
 • wykonując działania ręcznie na wolnym powietrzu, na terenie budowy;
 • w różnych miejscach na budowach obiektów oraz w użyteczności publicznej, przemysłowych, handlowych, mieszkalnych wielorodzinnych i jednorodzinnych;
 • najczęściej w systemie jednozmianowym (nie wliczając zleceń, gdzie czas pracy może być nienormowany);
 • na wysokości.

MOŻLIWOŚCI PRACY W ZAWODZIE:

Możesz pracować między innymi:

 • w przedsiębiorstwach ogólnobudowlanych;
 • w firmach remontowo-budowlanych;
 • w spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych;
 • w firmach zarządzających nieruchomościami;
 • w przedsiębiorstwach handlowych, zajmujących się sprzedażą materiałów budowlanych;
 • we własnej firmie.