Sprzedawca

sprzedawca1

PREDYSPOZYCJE DO WYKONYWANIA ZAWODU

 • uczciwość;
 • rzetelność;
 • sumienność;
 • wysoka kultura osobista;
 • dobra kondycja psychiczna i fizyczna;
 • komunikatywność;
 • systematyczność;
 • podzielność uwagi;
 • samodzielność;
 • dobra organizacja pracy;
 • cierpliwość;
 • dokładność;
 • umiejętność rozwiązywania sytuacji konfliktowych;
 • znajomość sprzedawanych produktów.

WARUNKI PRACY

Będziesz pracować:

 • w kontakcie bezpośrednim z klientem;
 • zarówno indywidualnie, jak i zespołowo;
 • w budynku, ale również na zewnątrz (np. targowiska);
 • w stałych godzinach, w systemie pracy zmianowej;
 • wykonując jednocześnie wiele różnorodnych czynności w niewielkim odstępie czasu;
 • ponosząc odpowiedzialność materialną za powierzone mienie.

MOŻLIWOŚCI PRACY W ZAWODZIE

Będziesz pracować:

 • w kontakcie bezpośrednim z klientem;
 • zarówno indywidualnie, jak i zespołowo;
 • w budynku, ale również na zewnątrz (np. targowiska);
 • w stałych godzinach, w systemie pracy zmianowej;
 • wykonując jednocześnie wiele różnorodnych czynności w niewielkim odstępie czasu;
 • ponosząc odpowiedzialność materialną za powierzone mienie.

Możesz pracować między innymi:

 • w kioskach;
 • na targowiskach;
 • w sklepach; • w marketach;
 • w magazynach hurtowni;
 • we własnej firmie;
 • prowadząc działalność gospodarczą na rzecz większych firm.