Ogrodnik

ogrodnik1

PREDYSPOZYCJE DO WYKONYWANIA ZAWODU:

 • silna budowa ciała;
 • rozróżnianie barw;
 • zręczność rąk;
 • zręczność palców;
 • wyobraźnia przestrzenna;
 • cierpliwość;
 • dokładność;
 • sprawność narządu wzroku;
 • sprawność zmysłu dotyku;
 • koordynacja wzrokowo-ruchowa;
 • spostrzegawczość;
 • uzdolnienia techniczne;
 • samodzielność;
 • dokładność;
 • zamiłowanie do ładu i porządku.

WARUNKI PRACY:

Będziesz pracować:

 • indywidualnie lub zespołowo;
 • przemieszczając się często po rozległym terenie (w przypadku pracy na większych gospodarstwach zajmujących się uprawą warzyw polowych);
 • planując wielkości i terminy produkcji lub prac do wykonania oraz kontakty z klientami, pracownikami laboratoriów i urzędów;
 • przeważnie w systemie wielozmianowym;
 • w zależności od miejsca zatrudnienia, w sezonie rozpoczynając swoją pracę we wczesnych godzinach rannych, a kończąc o zmroku;
 • ponad 8 godzin dziennie, w zależności od potrzeb;
 • czasami w wymuszonej pozycji ciała, np. pochylonej, obciążającej kręgosłup, mięśnie i stawy;
 • najczęściej na wolnym powietrzu, w trudnych warunkach atmosferycznych, z narażeniem na działanie wiatru i deszczu;
 • w warunkach o zmiennej wilgotności powietrza i różnej temperaturze, czasem przy słabym oświetleniu;
 • planując i organizując pracę własną.

MOŻLIWOŚCI PRACY W ZAWODZIE:

Możesz pracować między innymi:

 • w szklarniach, halach, magazynach, przechowalniach;
 • w tunelach foliowych, chłodniach, pakowniach;
 • w różnej wielkości obiektach zamkniętych, w których znajdują się miejsca do produkcji grzybów jadalnych;
 • w punktach zbytu roślin, przetwórniach lub w sprzedaży bezpośredniej na targowiskach, giełdach;
 • w pomieszczeniach magazynowych, gdzie przechowywane są, np. środki ochrony roślin, opakowania, przeznaczone do sprzedaży roślin;
 • w pomieszczeniach biurowych, w których między innymi sporządzana jest dokumentacja związana z produkcją oraz sprzedażą roślin, odbywa się praca związana z planowaniem lub rozliczaniem produkcji roślin ozdobnych;
 • w parkach i ogrodach prowadzonych: przy domach prywatnych i domach wielorodzinnych, budynkach użyteczności publicznej i częściowo publicznej, na terenach miejskich, przy budynkach przemysłowych i handlowych;
 • na terenach zielonych przy autostradach, ulicach, liniach kolejowych i tramwajowych;
 • na terenie obiektów sportowych, placów zabaw i innych terenów rekreacyjnych;
 • przy wodach stojących i płynących (np. zbiornikach wodnych, bagnach, stawach, rzekach itp.);
 • we własnym gospodarstwie.