Monter sieci i instalacji sanitarnych

hydraulik1

PREDYSPOZYCJE DO WYKONYWANIA ZAWODU:

 • dokładność;
 • cierpliwość i wytrwałość;
 • umiejętność koncentracji uwagi;
 • łatwość przechodzenia od jednej czynności do drugiej;
 • wytrwałość przy wykonywaniu prac monotonnych;
 • wytrzymałość na długotrwały wysiłek;
 • samodzielność; • umiejętność współdziałania w zespole;
 • umiejętność podporządkowania się.

WARUNKI PRACY:

Będziesz pracować:

 • w zespołach kilkuosobowych pod nadzorem;
 • w różnych warunkach (w pomieszczeniach, na wolnym powietrzu);
 • na terenie budowy;
 • wykonując pracę ręcznie lub mechanicznie z zastosowaniem odpowiednich narzędzi i urządzeń;
 • na wyjazdach poza miejscem zamieszkania;
 • najczęściej w systemie jednozmianowym, ale czasem zmianowym, z możliwymi nadgodzinami.

MOŻLIWOŚCI PRACY W ZAWODZIE:

Możesz pracować między innymi:

 • w firmach usługowych zajmujących się konserwacją, remontem i naprawą sieci i instalacji sanitarnych;
 • w firmach usuwających awarie: pogotowiu wodnokanalizacyjnym, gazowym, sanitarnym;
 • w firmach budujących i obsługujących sieci komunalne;
 • w przedsiębiorstwach budowlano-instalacyjnych świadczących specjalistyczne usługi w dziedzinie budowy instalacji sanitarnych;
 • w specjalistycznych firmach świadczących usługi okresowych przeglądów technicznych instalacji sanitarnych;
 • w przedsiębiorstwach zajmujących się eksploatacją kotłowni gazowych;
 • w zakładach energetyki cieplnej;
 • w stacjach uzdatniania wody;
 • we własnej firmie.