Kucharz

 kucharz1

PREDYSPOZYCJE DO WYKONYWANIA ZAWODU:

 • komunikatywność;
 • spostrzegawczość;
 • kreatywność;
 • cierpliwość;
 • subtelność;
 • dokładność;
 • elastyczność i otwartość na zmiany;
 • gotowość do ciągłej nauki;
 • wysoka kultura osobista;
 • samodzielność;
 • podzielność uwagi;
 • gotowość do pracy w szybkim tempie;
 • łatwość przechodzenia z jednej czynności do drugiej;
 • wytrzymałość na długotrwały wysiłek fizyczny;
 • zdolność radzenia sobie z emocjami klientów i presją otoczenia;
 • gotowość do pracy w różnych warunkach środowiskowych.

WARUNKI PRACY:

Będziesz pracować:

 • przeważnie indywidualnie, ale również zespołowo;
 • ręcznie i mechanicznie z zastosowaniem odpowiednich narzędzi i urządzeń do obróbki produktów spożywczych;
 • w pomieszczeniu zamkniętym, w wysokich temperaturach i przy dużej wilgotności, czasem na zewnątrz (ogródki, imprezy plenerowe);
 • przy oświetleniu dziennym i sztucznym oraz w miejscach z wyciągową instalacją wentylacyjną;
 • często w bezpośrednim kontakcie z ludźmi;
 • mając nienormowany czas pracy zależny od jej specyfiki, o każdej porze dnia i w każdy dzień (czasem bez wykluczania świąt)

MOŻLIWOŚCI PRACY W ZAWODZIE

Możesz pracować między innymi:

 • w restauracjach;
 • w zakładach gastronomicznych;
 • w hotelach;
 • w kawiarniach, pubach, dyskotekach
 • w firmach cateringowych;
 • podczas imprez okolicznościowych;
 • we własnej firmie.