Elektryk

elektryk1

PREDYSPOZYCJE DO WYKONYWANIA ZAWODU:

 

 • cierpliwość;
 • dokładność;
 • kreatywność;
 • spostrzegawczość;
 • wysoka sprawność manualna;
 • zainteresowania techniczne;
 • wyobraźnia przestrzenna;
 • koordynacja wzrokowo-ruchowa;
 • brak lęku przed wysokością;
 • zmysł równowagi;
 • wyobraźnia konstrukcyjna i techniczna;
 • zdolność podejmowania decyzji;
 • podzielność uwagi;
 • gotowość do ciągłej nauki;
 • gotowość do pracy w szybkim tempie;
 • gotowość do pracy w różnych warunkach środowiskowych

WARUNKI PRACY:

Będziesz pracować:

 • w zespole lub indywidualnie;
 • w pomieszczeniach zamkniętych – warsztatach lub halach maszyn, czasem w hałasie;
 • 8 godzin, czasem w trybie zmianowym, z możliwymi nadgodzinami;
 • wykonując działania wymagające rozwiązywania problemów technicznych;
 • po uzyskaniu świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru i/lub eksploatacji (w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym), dotyczącym urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV;
 • przy urządzeniach pod napięciem elektrycznym.

MOŻESZ PRACOWAĆ MIĘDZY INNYMI:

 • w zakładach przemysłowych;
 • w firmach usługowych (naprawa sprzętu elektrycznego: maszyny elektryczne, urządzenia elektryczne oraz sprzęt elektryczny powszechnego użytku);
 • w zakładach energetycznych i w elektrowniach;
 • w przedsiębiorstwach produkujących i eksploatujących maszyny oraz urządzenia elektroenergetyczne;
 • w firmach branży budowlanej zajmujących się kompleksowym wykonawstwem budynków; • w firmach branży elektrycznej;
 • w zakładach świadczących usługi naprawy instalacji elektrycznych; • we własnej firmie.