Elektromechanik pojazdów samochodów

Elektormechpojs

PREDYSPOZYCJE DO WYKONYWANIA ZAWODU

 • łatwość nawiązywania kontaktu z ludźmi;
 • dokładność i rzetelność;
 • umiejętność pracy w narzuconym tempie;
 • dobra sprawność fizyczna;
 • zdolności manualne;
 • zainteresowania motoryzacyjne i zdolności techniczne (szczególnie elektronika, automatyka i elektryka);
 • zdolność koncentracji uwagi;
 • gotowość do pracy w szybkim tempie i według procedur;
 • gotowość do pracy w różnych warunkach środowiskowych.

WARUNKI PRACY MOŻLIWOŚCI PRACY W ZAWODZIE

Będziesz pracować:

 • indywidualnie pod nadzorem przełożonego;
 • wykonując czynności rutynowe (według procedur), ale również nietypowe wynikające ze specyfiki usterek;
 • w pomieszczeniach zamkniętych – halach warsztatowych;
 • najczęściej w systemie jedno- lub dwuzmianowym, w przypadku zleceń – czas nienormowany;
 • używając sprzętu komputerowego i specjalistycznych narzędzi;
 • czasami przy słabym oświetleniu i ogrzewaniu.

MOŻESZ PRACOWAĆ MIĘDZY INNYMI:

 • w fabrykach motoryzacyjnych;
 • w salonach sprzedaży samochodów;
 • w firmach zajmujących się obrotem częściami samochodowymi;
 • w firmach zajmujących się serwisami samochodowymi (autoryzowane serwisy);
 • w warsztatach samochodowych;
 • na stacji diagnostycznej;
 • w firmach transportowych;
 • w firmach zajmujących się likwidacją i recyklingiem pojazdów samochodowych;
 • w zakładach komunikacji publicznej;
 • we własnej firmie.