Elektronik

 elektronik1

PREDYSPOZYCJE DO WYKONYWANIA ZAWODU

 • dokładność;
 • wytrwałość i cierpliwość;
 • samodzielność i samokontrola;
 • gotowość do pracy indywidualnej;
 • chęć do współdziałania;
 • zainteresowania techniczne;
 • gotowość do ciągłej nauki;
 • gotowość do pracy w szybkim tempie;
 • gotowość do pracy w różnych warunkach środowiskowych.

 

WARUNKI PRACY

Będziesz pracować:

 • przeważnie indywidualnie, czasem w zespole zadaniowym;
 • na pojedynczych stanowiskach roboczych lub przy liniach produkcyjnych;
 • w różnych serwisach, pomieszczeniach wyposażonych w odpowiednie blaty robocze, sprzęt i aparaturę serwisową, biurach projektowych, warsztatowych, halach produkcyjnych, czasem u klienta; 8 godzin dziennie, czasem w trybie zmianowym;
 • w pozycji stojącej i siedzącej, również przy komputerze lub stacji lutowniczej i innych specjalistycznych narzędziach.

MOŻLIWOŚCI PRACY W ZAWODZIE:

Możesz pracować między innymi:

 • w zakładach przemysłowych;
 • w przedsiębiorstwach produkcyjnych branży elektronicznej;
 • w firmach usługowych (instalacja, budowa i naprawa elementów i urządzeń elektronicznych);
 • w warsztatach naprawczych sprzętu elektronicznego;
 • w laboratoriach badawczych;
 • w firmach branży elektrycznej i elektronicznej;
 • we własnej firmie.