Blacharz samochodowy

 blacharz

PREDYSPOZYCJE DO WYKONYWANIA ZAWODU:

 • cierpliwość;
 • dokładność i rzetelność;
 • dobra sprawność fizyczna;
 • zdolności manualne;
 • wyobraźnia przestrzenna;
 • niezależność i samodzielność w działaniu;
 • zainteresowania motoryzacyjne i zdolności techniczne;
 • zdolność koncentracji uwagi;
 • koordynacja wzrokowo-ruchowa;
 • gotowość do pracy w szybkim tempie;
 • gotowość do pracy w różnych warunkach środowiskowych.

WARUNKI PRACY MOŻLIWOŚCI PRACY W ZAWODZIE

 

Będziesz pracować:

 • indywidualnie z nadzorem przełożonego;
 • we współpracy z lakiernikiem samochodowym;
 • korzystając z instrukcji różnych marek samochodów;
 • wykorzystując narzędzia ręczne i mechaniczne;
 • w pomieszczeniach zamkniętych;
 • najczęściej w systemie jednozmianowym, w przypadku zleceń – czas nienormowany;
 • czasami przy słabym oświetleniu i ogrzewaniu oraz w warunkach zapylenia.

 

MOŻLIWOŚCI PRACY W ZAWODZIE

Możesz pracować między innymi:

 • w blacharniach;
 • w firmach zajmujących się serwisami samochodowymi (autoryzowane serwisy);
 • w samochodowych warsztatach blacharskich;
 • we własnej firmie.