Ślusarz

slusarz

PREDYSPOZYCJE DO WYKONYWANIA ZAWODU:

 • zręczność rąk i palców;
 • spostrzegawczość;
 • kreatywność;
 • wyobraźnia przestrzenna i wrażliwość estetyczna;
 • uzdolnienia techniczne;
 • komunikatywność (kontakt z klientami i kontrahentami);
 • wytrwałość;
 • cierpliwość;
 • dokładność;
 • zdolność koncentracji;
 • podzielność uwagi;
 • zdolność do pracy w szybkim tempie;
 • uzdolnienia artystyczne, plastyczne oraz techniczne;
 • koordynacja wzrokowo-ruchowa;
 • dobra kondycja fizyczna.

WARUNKI PRACY:

Będziesz pracować:

 • przeważnie indywidualnie;
 • najczęściej w pomieszczeniach zamkniętych, ale w przypadku niektórych specjalizacji na świeżym powietrzu (np. ślusarz konstrukcji stalowych);
 • wykonując rutynowe czynności, ale w niektórych przypadkach będziesz musiał wykazać się pomysłowością, zmysłem artystycznym;
 • przeważnie 6–8 godzin dziennie;
 • w stałych godzinach pracy lub w przypadku pracy chałupniczej w domu, zgodnie z przyjętymi terminami realizacji zamówień;
 • najczęściej w pozycji siedzącej;
 • w kontakcie z klientami, kontrahentami;
 • wykorzystując tradycyjne wzory i sploty lub wymyślając zupełnie nowe formy;
 • czasami w hałasie spowodowanym pracą niektórych maszyn, np. wiertarki stołowej, szlifierki;

MOŻLIWOŚCI PRACY W ZAWODZIE:

Możesz pracować między innymi:

 • w zakładach przemysłowych;
 • w warsztatach samochodowych;
 • na budowach;
 • w firmach instalacyjnych;
 • w serwisach naprawy sprzętu domowego, rowerowego itp.;
 • w pracowniach ślusarstwa artystycznego (konserwacja, naprawa, odtwarzanie metalowych wyrobów artystycznych);
 • we własnej firmie.