Stolarz

stolarz1

PREDYSPOZYCJE DO WYKONYWANIA ZAWODU:

 • cierpliwość;
 • dokładność;
 • sprawność układu kostno-stawowego;
 • sprawność fizyczna;
 • sprawność narządu wzroku;
 • sprawność zmysłu dotyku;
 • koordynacja wzrokowo-ruchowa;
 • rozróżnianie barw;
 • spostrzegawczość;
 • zręczność rąk i palców;
 • zdolność koncentracji uwagi;
 • wyobraźnia i myślenie twórcze;
 • uzdolnienia techniczne;
 • samodzielność;
 • łatwość przerzucania się z jednej czynności na drugą;
 • samokontrola;
 • wytrwałość

WARUNKI PRACY:

Będziesz pracować:

 • indywidualnie lub zespołowo;
 • analizując rysunki robocze oraz ustalając na ich podstawie zakres robót stolarskich;
 • w zróżnicowanym środowisku pracy, najczęściej wewnątrz budynku, w zakładzie meblarskim lub w mieszkaniu klienta;
 • w halach produkcyjnych, w fabrykach mebli, w pracowniach meblarskich, w stoczniach;
 • najczęściej w pozycji stojącej obsługując urządzenia;
 • 8 godzin, czasem w trybie zmianowym, w dni wolne, z możliwymi nadgodzinami;
 • posługując się sprzętem pomiarowym;
 • planując i organizując pracę własną


MOŻLIWOŚCI PRACY W ZAWODZIE:

Możesz pracować między innymi:

• w zakładach stolarskich;

• u klientów indywidualnych w domach, zakładach pracy lub np. w hotelach;

• na wolnym powietrzu, na placach budowy;

• we własnej firmie, świadcząc usługi stolarskie.