WARUNKI PRZYJĘCIA DO Liceum Ogólnokształcącego

  • Do szkoły przyjmowani są absolwenci gimnazjum oraz szkoły zawodowej.
  • Zgłoszenie następuje w formie podania.
  • Zaświadczenie lekarskie o możliwości kontynuowania nauki.
  • Kandydaci są przyjmowani w/g kolejności składania podań do wyczerpaniu limitu miejsc.
  • Uczeń powinien dostarczyć:

- podanie (wzór do pobrania),

- 3 fotografie,

- świadectwo ukończenia szkoły zawodowej lub gimnazjum oraz zaświadczenie z egzaminu,

- kserokopia Dowodu Osobistego.

Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym:

Piątek 1500 - 1905, Sobota, Niedziela od godz. 800 - 1615