HARMONOGRAM REKRUTACJI

DO

RZEMIEŚLNICZEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ

I

TECHNIKUM RZEMIEŚLNICZEGO

NA ROK SZKOLNY 2016/2017

1. Składanie podań przez kandydatów do klas pierwszych w szkołach pierwszego wyboru. Kandydaci kończący gimnazjum, które objęte jest rekrutacją elektroniczną dokonują rejestracji.

od 25 kwiecień 2016 r. od godz. 8.00 
2. Dostarczenie kopii świadectw i zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego przez kandydatów nieobjętych rekrutacją elektroniczną. od 24 czerwca 2016 r. od godz. 10.00 do 30 czerwca 2016 r. do godz. 15.00
3. Publikacja list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły oraz niezakwalifikowanych (zapoznanie się z wynikami naboru).

15 lipca 2016 r. do godz. 10.00

4. Potwierdzenie przez kandydatów woli podjęcia nauki w szkole poprzez dostarczenie oryginałów  świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego. od 15 lipca 2016 r. od godz. 10.00 do 26 lipca 2016 r. do godz. 15.00
5. Publikacja list uczniów przyjętych do szkoły oraz liczby wolnych miejsc. 27 lipca 2016 r.  do godz. 10.00
6. Przeprowadzenie rekrutacji uzupełniającej (w przypadku wolnych miejsc).  27 lipca 2016 r. od godz. 10.00 do 31 sierpnia 2016 r. do godz. 15.00
7. Publikacja list uczniów przyjętych w rekrutacji uzupełniającej oraz liczby wolnych miejsc.  27 lipca 2016r. do godz. 10.00
8. Przeprowadzenie rekrutacji dodatkowej ( w przypadku wolnych miejsc).  od 27 lipca 2016 r. do 31 sierpnia 2016r.