HARMONOGRAM REKRUTACJI

DO

RZEMIEŚLNICZEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ

I

TECHNIKUM RZEMIEŚLNICZEGO

NA ROK SZKOLNY 2020/2021

1. Składanie podań przez kandydatów do klas pierwszych w szkołach pierwszego wyboru. Kandydaci kończący gimnazjum, które objęte jest rekrutacją elektroniczną dokonują rejestracji. 

od 8 kwiecień 2019 r. do 15 maja 2019 r. 

2. Możliwość dokonaniazmiany wyboru szkoły dla kandydata, który złożył wniosek w terminie kwiecień/maj.
od 14 czerwca 2019 r. do 17 czewrwca 2019r. 
3. Dostarczenie świadecta i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego - uczniowie po gimnazjum, dostarczenie świadectwa ukończenia szkiły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty - uczniowie po szkole podstawowej, przez kandydatów nieobjętych rekrutacją elektroniczną. od 21 czerwca 2019 r. do 25 czerwca 2019 r.
4. Publikacja list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły oraz niezakwalifikowanych (zapoznanie się z wynikami naboru).

4 lipca 2019 r. do godz. 10.00

5. Potwierdzenie przez kandydatów woli podjęcia nauki w szkole poprzez dostarczenie oryginałów  świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu ósmoklasisty. od 4 lipca 2019 r. od godz. 10.00 do 8 lipca 2019 r. do godz. 14.00
6. Publikacja list uczniów przyjętych do szkoły oraz liczby wolnych miejsc. 12 lipca 2019 r.  do godz. 12.00