Konferencja "Dobry Start - Pewna Praca"

DSC 2341

W dniu 18.03.2016 Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Białej Podlaskiej zorganizował konferencję „DOBRY START – PEWNA PRACA – wspieranie młodzieży w planowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej”.


W spotkaniu wzięli udział dyrektorzy gimnazjów, pedagodzy, doradcy zawodowi i nauczyciele, którzy starają się jak najlepiej wskazywać właściwe ścieżki podjęcia nauki zgodnej z zainteresowaniami i predyspozycjami ucznia.
W imieniu Prezydenta Miasta Dariusza Stefaniuka wystąpił Zastępca Prezydenta Michał Litwiniuk.
Po uroczystym otwarciu konferencji przez Dyrektora Szkół Rzemieślniczych Iwonę Kulhawczuk zostały wygłoszone prelekcje na temat:
1. „Dzisiaj uczeń – Jutro pracownik. Wspieranie rozwoju ucznia” - Anna Suska - psycholog z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
2. „Kompetencje i zawody przyszłości na rynku pracy. Pomoc doradców zawodowych w przygotowaniu uczniów do świadomych wyborów edukacyjno–zawodowych” - Renata Kowal - doradca zawodowy z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie
3. „Start życiowy młodych ludzi z rodzin dysfunkcyjnych” - Dorota Sokołowska - socjoterapeuta
4. „Potrzeby, oczekiwania, szans - Pracodawcy o kształceniu zawodowym”- Mirosław Sawczuk – Starszy Bialskiego Cechu, właściciel zakładu elektromechaniki pojazdowej; Zenon Śledź – Podstarszy Bialskiego Cechu, właściciel zakładu instalatorstwa sanitarnego, Zbysław Chomiuk - członek zarządu Bialskiego Cechu; właściciel firmy gastronomicznej.

Najlepszym a zarazem miłym podsumowaniem konferencji było niezaplanowane wystąpienie Dyrektora Gimnazjum w Wisznicach Pana Bogusława Szczęśniaka. W swoim wystąpieniu podziękował za spotkanie i poruszenie tak ważnych tematów dotyczących młodych ludzi stojących na początku swojej kariery zawodowej.

Konferencja odbyła się dzięki zaangażowaniu nauczycieli i pracowników Szkół Rzemieślniczych prowadzonych przez Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców.
Catering zapewnili pracodawcy zrzeszeni w Bialskim Cechu: Przedsiębiorstwo „TRIOMIX”, PHUP „PARTNER” i Piekarnia „U Tura”