TERMINY ZJAZDÓW SZKÓŁ ZAOCZNYCH

2017/2018 - II półrocze

17,18 luty

3,4 marzec

17,18 marzec

7,8 kwiecień

21,22 kwiecień

12,13 maj

26,27 maj