TERMINY ZJAZDÓW SZKÓŁ ZAOCZNYCH

2017/2018 - I półrocze

24,25 września

7,8 październik

21,22 październik

4,5 listopad

18,19 listopad

2,3 grudnia

16,17 grudnia

13,14 stycznia 2018