TERMINY ZJAZDÓW SZKÓŁ ZAOCZNYCH

2018/2019 - I półrocze

29,30 wrzesień

6,7 październik

20,21 październik

3,4 listopad

24,25 listopad

8,9 grudzień

12,13 styczeń

26,27 styczeń