TERMINY ZJAZDÓW SZKÓŁ ZAOCZNYCH

2016/2017 - II półrocze

03,04,05 luty

17,18,19 luty

10,11,12 marzec

31 marzec, 01,02 kwiecień

21,22,23 kwiecień

12,13,14 maj

02,03,04 czerwiec